EKG CP 100, CP 200

 

 • Prehľadná LCD obrazovka a plnohodnotná alfanumerická klávesnica zjednoduší vkladanie pacientských dát.
 • Optimálna kvalita kriviek je zabezpečená modernými metódami spracovania signálu
 • Veľký výber formátu tlačených reportov (3, 6 alebo 12 kanálov súčastne)
 • Prevádzka na sieť alebo akumulátor
 • Možnosť prenosu záznamu do externých pacientských databázových systémov na ďalšie spracovanie a archiváciu
 • MEANS - program na automatickú interpretáciu záznamu EKG
 • Integrovaná nápoveda na zjednodušenú obsluhu
 • Štandartné SD pamäťové karty na ukladanie virtuálne neobmedzeného množstva EKG záznamov a ich prenos do programu Welch Allyn CardioPerfect Workstation Software

 

U CP 200 navyše
 • Tzv. rýchle klávesy na okamžitý prístup k vybraným funkciám v menu
 • Vnútorná pamäť na uloženie 50 záznamov EKG
 • Možnosť rozšírenia o modul spirometrie
 • Farebná LCD obrazovka, priamy náhľad kriviek


 

 
 

 

CP 100

CP 200

Primárny náhľad kriviek

Tlač kriviek u CP 100

Modul spirometrie

 
Technické parametre - EKG

Rozmery 41,1 x 39,7 x 15,7 cm
Váha 5,3 kg aj s akumulátorom
LCD obrazovka CP 100 - monochromatická, iba text a kontrola naloženia elektród
CP 200 - farebná, text a krivky EKG
Klávesnica plná alfanumerická; programovateľné a
priame funkčné klávesy (iba CP 200)
Záznamový papier
skladaný, 210mm x 280mm, 200 listov/ stoh, formát A4
Tlač termotlač, 8 bod/mm
rýchlosť posuvu: 10, 25, 50 mm/s amplitúda: Auto, 5, 10 alebo 20 mm/mV
Tlačový formát
automatický záznam:4x3 +1R, 4x3 +3R,
2x6, 1x12 kanálov
ručný záznam: 3, 6 alebo 12 kanálov
(CP 100 iba 3 kanály)
priemerné komplexy: 4x3 50 mm/s, 2x6
50 mm/s
Interná pamäť max. 50 záznamov EKG nebo 50
spirometrických testov (iba CP 200)
Frekvenčná odozva 0,3- 150 Hz
Vzorkovacia frekvencia > 1000 Hz / kanál
CMRR splňuje E11, typicky 80 dB
Vstupná impedancia 47 M ohm DC
Napájacie napätie 100-240 VAC, 50/60 Hz, príkon 65 VA
Akumulátor nabíjateľný akumulátor s kapacitou 100 auto-záznamov
Interpretácia MEANS program pre automatickú
interpretáciu, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
Filtre výkonný filter isoelektrické línie
myogramický filter 35 Hz sieťový filter 50/60 Hz splňuje ANSI/AAMI EC11
Bezpečnosť a legislatíva ANSI/AAMI EC11, trieda
bezpečnosti I podľa IEC 601-1, typ CF CE podľa 93/42 EEC
Štandardné príslušenstvo

 • Digitálný EKG pacientský kábel s vymeniteľnými zvodmi
 • 6 ks hrudných elektród
 • 4 ks končatinových elektród
 • Stoh registračného papiera - 200 listov
 • Sieťová šnúra
 • Inštruktážne CD s návodom na obsluhu, Sprievodca programom MEANS
 • Software: program pre meranie intervalov, os a QRS-komplexu
Technické parametre - Spirometria (CP 200)

Tlačové formáty FVC - objem/čas; prietok/objem; V/T a F/V súčastne; V/T a Tidal/V súčastne; SVC- objem/čas

Merané hodnoty FVC, FIVC, FIV1, FIV1 %. FEV0.5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV5, FEV6 FEV1/FEV6 FEVO.5%, FEV1%, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, PER, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2. FEF25-75, FEF75-85, PIF FIF50, FEF50/FIF5O, FETSVC, ERV, IRV, VT, IC, BF, MV, Tin, Tex,Tin/Tex

Aplikované štandardy Dospelí: Berglund 1963, Crapo 1981,
ECCS/Quanjer 1993, Gulsvik 2001, Hedenström 1986, Knudson 1976, 1983, Kory 1961, Morris 1971, NHANES III 1999 (Standard), Schoenberg 1978, Viljanen 1981
Deti: Berglund 1963, Dockery 1983, Hsu 979,
Knudson 1976, 1983, Koillinen 1998, NHANES III 1999 (Standard), Polgar 1971, Schoenberg 1978, Solymar 1980, Zapletal 1981

Interpretácie interpretačné štandardy 1991 ATS

Objemový rozsah 0-14 L, s kalkuláciou pľúcneho veku

Rozsah prietoku +/- 14 L/s

Presnosť/ reproducibilita splňuje ATS 94

Bezpečnosť a legislatíva ATS, OSHA, NIOSH a SS

Štandardné príslušenstvo

 • Kalibračná pumpa 3 L
 • Jednorázové prietokové senzory 4 ks
 • Nosná svorka 1 ks
 • Inštruktážne CD s návodom na obsluhu