7 Series UV panelové žiariče DAAVLIN

 

 

Panely Daavlin 7 Series sú UV žiariče zabezpečujúce ožarovanie väčších telesných plôch, kde sa nevyžaduje celoobvodové celotelové pokrytie, alebo je priestorovo či ekonomický výhodnejšie ich použitie voči celotelovej kabíne. Jednotlivé modelové rady sa odlišujú typom ovládania - Flex alebo Timer - časovač, počtom a kombináciou UV žiaričov.

Rozmerová špecifikácia
Názov:

7 Series

Dozimetria:
  • Áno - Flex Control alebo len časovač Timer, podľa výberu.
   
Opis : 7 Series panely ponúkajú funkcie aby bola fototerapia ešte účinejšia, bezpečná a pohodlná. Konfigurácie lámp je voliteľná - NB UVB 311, širokopásmové UVB alebo UVA. To vám poskytne kompletnú škálu liečebných možností.
Dozimetrické meranie výkonu zabezpečí presnosť alebo ak preferujete jednoduchosť ovládania, ponúkame časovač Timer .
Flex Control umožňuje nastavenie ošetrenia, ktoré je zadávané v jouloch (UVA) alebo kJ (UVB). Špeciálny UV snímač meria intenzitu svetla a upravuje dobu ožarovania, kompenzuje akékoľvek zmeny výkonu v dôsledku starnutia lámp alebo iných faktorov. Flex Control poskytuje veľmi presné dávkovanie UV žiarenia. Procedúry sú naprogramované v niekoľkých jednoduchých krokoch. One touch ovládanie umožňuje pohodlne začať, pozastaviť alebo pokračovať v liečbe. Jednoduchší variant Flex Control - Timer umožňuje ošetrenie, ktoré je definované v jednotkách času (minúty: sekundy). Digitálny časovač state-of-the-art zabezpečí presnosť trvania liečby.

Konfigurácia

Model Opis panela NB-UVB BB-UVB UVA Dozimetria
7 Series 4 6′ tall, 4 lamps, no doors x x x
7 Series 4D 6′ tall, 4 lamps, doors x x x
7 Series 6 6′ tall, 6 lamps, no doors x x x x
7 Series 6D 6′ tall, 6 lamps, doors x x x x
7 Series 8 6′ tall, 8 lamps, doors with lamps x x x x
7 Series 10 6′ tall, 10 lamps, doors with lamps x x x x
12 6′ tall, 12 lamps, doors with lamps x x x x