3 Series NeoLux UV celotelové kabíny DAAVLIN

 

 

Zariadenia Daavlin 3 Series NeoLux sú najnovšie celotelové moderné fototerapeutické kabíny emitujúce ultrafialové žiarenie určené na liečbu kožných ochorení vrátane psoriazy, vitiliga a ekzémov. Ovládanie ožarovacieho procesu záléží od modelovej rady. PC model s ovladaním SMART TOUCH je prepojený s ovládacím PC, na ktorom je inštalovaný obslužný software. Ten umožňuje priamo spojenie a prácu s pacientskou databázou, logovanie eventov a parametrické nastavenie kabíny. jednoduchší model X, je ovládaný zabudovaným dozimetrickým systémom  FLEX control. Uživateľ si vie nakonfigurovať osadenie zariadenia žiaricmi, ktoré emitujú UVA žiarenie (stred 350 nm) , úzkospektrálne UVB žiarenie (stred 311 nm) a to jednotlivo, alebo kombinaciu oboch typov. Výrobca ponúka žiariče v štandartnej dĺžke "6 ft" alebo verziu o celkovej dĺžke žiaričov 2m. Vonkajší dizajn kabíny je taktiež konfigurovateľný a zákazník si môže vybrať z viacero farebných predlôh povrchu, tak aby kabína príjemne ladila s prostredím ambulancie.

 

Kombinácie žiaričov:

 

Model - 6ft žiariče UVB311 UVA PC Flex control
Neolux PC T 311-48 864NL0048PCT 48   x  
Neolux PC T 311/350-24/24 864NL2424PCT 24 24 x  
Neolux PC T 350-48 864NL4800PCT   48 x  
Neolux X 311-48 864NL0048X 48     x
Neolux X 311/350-24/24 864NL2424X 24 24   x
Neolux X 350-48 864NL4800X   48   x
Neolux PC T 311-40 864NL0040PCT 40   x  
Neolux PC T 311/350-20/20 864NL2020PCT 20 20 x  
Neolux PC T 350-40 864NL4000PCT   40 x  
Neolux X 311-40 864NL0040X   40   x
Neolux X 311/350-20/20 864NL2020X 20 20   x
Neolux X 350-40 864NL4000X 40     x
         
Model - 2m žiariče UVB311 UVA PC Flex control
Neolux PC T 311-40 862NL0040PCT 40   x  
Neolux PC T 311/350-20/20 862NL2020PCT 20 20 x  
Neolux PC T 350-40 862NL4000PCT   40 x  
Neolux X 311-40 862NL0040X 40     x
Neolux X 311/350-20/20 862NL2020X 20 20   x
Neolux X 350-40 862NL4000X   40   x

 

Verzia: PC
Dozimetria: Áno, riadená interným procesorom prepojeným s externým PC.
Sowtware: Smart Touch
Opis : Interný dozimetrický systém ktorý pomocou UV senzorov neustále sleduje výstupnú úroveň UV žiaričov. Táto informácia je následne použitá na presné stanovenie času potrebného k vykonaniu jednotlivých liečebných úkonov. Dávka sa zadáva na klávesnici obslužného PC v prípade UVB v millijouloch pri UVA v jouloch. PC je vybavené dedikovaným softverom Smart Touch, ten vyhodnocuje a riadi chod kabíny, jej dozimetriu, umožnuje vytvárať a pracovať s pacientskou databázou a tak efektívne riadiť liečbu, prezerať historiu pacienta a určiť progres liečby. Flexibilata uvedeného systému umožnuje umiestiť kabínu do jednej miestnosti a ovládacie PC do inej, vzdialenej až 60m, pričom je zachovaná ovládateľnosť kabíny ako aj hlasová komunikácia s pacientom.
Verzia: Flex control
Dozimetria: Áno, riadená interným procesorom
Software: interný
Opis : Dozimetrický systém Flex Control, modul merania dávky zahŕňa digitalnu vstavanú jednotku, ktorá pomocou UV senzorov neustále sleduje výstupnú úroveň UV žiaričov. Táto informácia je následne použitá na presné stanovenie času potrebného k vykonaniu jednotlivých liečebných úkonov. Dávka sa zadáva priamo cez Flex Control, umiestnený na panely kabíny. V prípade UVB v millijouloch pri UVA v jouloch. Taktiež uživateľ môže zadať časovú ochranu - “back-up time”po jej uplynutí sa UV žiariče deaktivujú nezávisle od dodanej dávky. Implementácia dozimetrického systému má nesporne veľa výhod. Nakoľko UV žiariče podliehajú starnutiu ich výstupný výkon sa časom mení, na výkon vplývajú aj ďalšie faktory ako teplota miestnosti. Meranie týchto vonkajších činiteľov a následný výpočet, zabezpečuje uvedená jednotka a tým efektívne napomáha k presnému liečebnému procesu.
 
Prehľad kabíny NeoLux
   
1 Otvorený vrch a priestranný interiér vhodný aj pre klaustrofóbneho pacienta. Kabína je dostatočne veľká na umiestnenie invalidného vozíka.
2 Štandardné farebné alebo prispôsobiteľné dekoratívne panely.
3 Veľké vnútorné rukoväte zvyšujú bezpečnosť a stabilitu pacienta.
4 Kryty s akrylátu priepustné pre UV žiarenie zabraňujú hromadeniu nečistôt a zabraňujú pacientom v kontakte so svietidlami.
5 Inteligentný systém chladenia poskytuje optimálne prostredie pre žiariče a predlžuje ich životnosť.
6 Odnímateľná plošina zdvíha pacienta, tak aby bola liečba účinná aj pre dolné končatiny.
7 Vonkajšie chladiace ventilátory udržiavajú pohodlie pacienta bez vírenia prachu a nečistôt.
8 Reproduktor poskytuje zvukové inštrukcie pre pacienta. K dispozícii v rôznych jazykoch, prispôsobiteľné podľa pacienta.
9 Okienko blokujúce UV žiarenea umožňuje sledovanie pacienta počas liečby a súčasne chráni jeho súkromie.
10 SmartTouch ™ spája viacero zariadení a systémov na pracovisku. (Ovládanie Flex control nie je zobrazené)