3 Series UV celotelové kabíny DAAVLIN

 

 

Zariadenia Daavlin 3 Series sú celotelové moderné fototerapeutické kabíny emitujúce ultrafialové žiarenie určené na liečbu kožných ochorení vrátane psoriázy, vitiliga a ekzémov. Ovládanie ožarovacieho procesu záléží od modelovej rady. PC model s ovladaním SMART TOUCH je prepojený s ovládacím PC, na ktorom je inštalovaný obslužný software. Druhý, X model je ovládaný zabudovaným systémom  FLEX.   Typ žiarica:Toto zariadenie je vybavené  žiaricmi ktoré emitujú UVA žiarenie (stred 350 nm) , úzkospektrálne UVB žiarenie (stred 311 nm) alebo jednotlivo alebo v kobinacií oboch typov.

Kombinácie žiaričov sú nasledovné:

 

3 Series PC Model

 

PC 311-48 861PH0048PC6

48 Narrow Band UVB žiaričov

PC 311-24 861PH0024PC6

24 Narrow Band UVB žiaričov

PC 311/350 861PH2424PC6

24 UVA/24 Narrow Band UVB žiaričov

PC 350-48 860PH4800PC6

48 UVA žiaričov

 

3 Series SP Model

 

SP 311-48 861PH0048SP6

48 Narrow Band UVB žiaričov

SP 311-24 861PH0024SP6

24 Narrow Band UVB žiaričov

SP 311/350 861PH2424SP6

24 UVA/24 Narrow Band UVB žiaričov

SP 350-48 860PH4800SP6

48 UVA žiaričov

3 Series X Model

 

X 311-48 861PH0048X6

48 Narrow Band UVB žiaričov

X 311-24 861PH0024X6

24 Narrow Band UVB žiaričov

X 311/350 861PH2424X6

24 UVA/24 Narrow Band UVB žiaričov

X 350-48 860PH4800X6

48 UVA žiaričov

 

 
 
Verzia: PC
Dozimetria: Áno, riadená interným procesorom prepojeným s externým PC.
Sowtware: Smart Touch
Opis : The PC Smart Touch, as the name implies, is a stand alone computer with its own display and keyboard that can be remotely located anywhere up to two hundred feet (60 meters) from the device. The system has built-in protocols, automatic metering, an almost unlimited storage capacity for patients and their treatment histories and a prescription system that makes it impossible to inadvertently give the wrong dose or the wrong type of therapy. The most feature rich control system anywhere, Smart Touch provides an audible countdown of the treatment for your patients, in a choice of languages. A unique security system ensures that each operator of the device has only the level of operational authority that you grant them. And, each treatment is thoroughly documented, including the name of the operator, time and date, and time and dosage delivered. All records can be printed by patient or by day. Smart Touch also allows you to sort data on all of your patients by skin type, age, and total dosage, to name a few.
Verzia: SP
Dozimetria: Áno, riadená interným PC.
Software: Smart Touch
Opis : SP Smart Touch has all of the features as the PC, described above, but the control system is mounted in the device and data entry is by means of a high resolution touch screen display that is conveniently mounted on the outside of the device.
 
Verzia: Flex Control
Dozimetria: Áno, riadená interným procesorom.
Software: Nie
Opis : Spoločnosť Daavlin vybavila jednu kabínu z typovej rady 3 Series dozimetrickým systémom Flex Control merania dávky. Zahŕňa jedoduchú vstavanú jednotku, ktorá neustále sleduje výstupnú úroveň kabíny. Táto informácia je následne použitá na presné stanovenie času potrebného k vykonaniu jednotlivých liečebných úkonov. Dávka sa zadáva v prípade UVB v millijouloch pri UVA v jouloch. Taktiež môžete zadať časovú zálohu - “back-up time”. Implementácia dozimetrického systému má nesporne veľa výhod. Nakoľko UV žiariče podliehajú starnutiu ich výstupný výkon sa časom mení, na výkon vplývajú aj ďalšie faktory ako teplota miestnosti. Meranie a následnú negáciu týchto vonkajších činiteľov práve zabezpečuje uvedená jednotka a tým efektívne napomáha ku presnému liečebnému procesu.