SHR Hair Removal: 4 týždne po 1. ošetrení

PRED

PO

6 mesiacov po 6 ošetreniach. Pulse Type II @ 72 J/cm2

PRED
PO

SHR Hair Removal: 6 týždňov po 1. zákroku

PRED
PO
6 mesiacov po 6 ošetreniach Pulse Type IV @ 54 J/cm2

PRED

PO

Hair removal: počas 6 mesiacov po 5 ošetreniach, Pulse Type II @ 39 J/cm2

PRED

PO