Accent ULTRA Prvý prístroj kombinujúci RF a ultrazvukový aplikátor

Moderný modulárny, vo svojej kategórií jedinečný, RF (rádiofrekvenčný) systém kombinovaný s ultrazvukom, pre estetické a kozmetické ošetrenie, odstraňovanie tukových vrstiev, celulitídy, napínanie pokožky, lymfomasáž a frakčnú RF mikroplazmu.

 

Systém Accent Ultra je jedinečne zariadenie kombinujúce vlastnosti RF prúdu zohrievať biologické tkanivo obsahujúce vodu, v premenlivom elektromagnetickom poli s technológiou selektívnej deštrukcie pomocou ultrazvukovej lipolýzy.

Zariadenie je určené na kontaktnú aplikáciu za pomoci viacerých nástavcov ako napríklad: unilarge - pre hĺbkový veľkoplošný ohrev, bipolárneho - povrchový ohrev a taktiež využitia vlastností ultrazvuku generovaného špecialnym rezoznančným zdrojom. Ostatné nástavce slúžia pre špecifikované použitie ako napr. plazmový pixel resurfacing pokožky, akné a pod.
RF zosilňovač s výstupným výkonom 300W dodáva energiu cez impedančnú korekčnú jednotku ďalej do 50-ohmového vedenia cez nástavce do ošetrovaného biologického tkaniva. Impedančná jednotka koriguje premenlivú impedanciu tkaniva. Výstupný výkon je kontrolovaný jednotkou PWM. Tento systém zabezpečuje konštantnú RF amplitúdu a dovoľuje zmenu RF výkonu na základe zmeny pomeru pulzov. Frekvencia PWM pulzov je nastavená na 10 kHz.
Bipolárne nástavce koncentrujú energiu do stredu plochy ošetrovaného tkaniva, za pomoci koaxiálnej konštrukcie elektródy. Maximálny ohrev sa koncentruje v okolí stredu medzi uzemnenou štruktúrou a špičkou elektródy. Hodnota RF výkonu je závislá od nastavenia užívateľom, aplikácie a konkrétneho tkaniva. V prípade bipolárnych nástavcov, RF pole preniká tkanivom do hĺbky 2-6mm a sú vhodne na vypínanie pokožky a prácu na tenkých vrstvách ohraničených kosťami - napr. oblasť tváre. Unipolárne nástavce koncentrujú RF energiu a tá následne preniká tkanivom do hĺbky až 20mm namiesto toho, aby sa zhromažďovala na povrchu tkaniva.
Hlavice sú aktívne chladené, takže pacient pri správnom použití nie je vystavený bolesti pri zákroku. Systém pracuje s odnímateľnými hlavicami a je možné ich vzájomné kombinovanie, alebo napojenie len 1 hlavice. V tom prípade sa na druhý nevyužitý konektor napojí terminátor - záslepka (súčasť štandartného vybavenia).
Systém Accent XL je navrhnutý v súlade s požiadavkou maximálneho dodržania štandardov, ktoré zabezpečujú bezpečnosť pacienta aj operátora. Je vybavený intuitívnym všestranným ovládaním a pri jeho celkovej hmotnosti 50kg, rozmeroch 54 x 44 x 97 cm, moderným designom a osadením podvozku s kolieskami, je ideálny aj do stiesneného priestoru.

Mechanizmus pôsobenia

Zariadenie Accent Ultra modeluje telesné partie na základe penetrácie žiarenia cez epidermis a dermis, ktorý je následne aktívne redukovaný.

Ultra modul kombinuje dve zdokonalené ultrazvukové technológie za cieľom dosiahnutia "zlatého" štandardu formovania tela: "studený mód" lineárne vlnenie (pôsobiace ako nožnice) sústredené na tukové bunky, a "horúci mód" stlačené vlnenie na doplnenie procesu termálnym účinkom.

 • Disperzné vlny (Dispersed shear waves ) - ultrazvukové vlny šetrne deformujú integritu membrány tukovej bunky, a zapríčiňujú narušenie jej štruktúry, hlavne bunečnej membrány. Tým dochádza k procesu pozvoľného rozpadu počas niekoľkých hodín (až 72 hod), čo má celkovo priaznivý vplyv nakoľko okolité tkanivo ostáva neporušené. Výhodou je práve proces prirodzenej reakcie a eliminácie tukových buniek, nakoľko sú odbúravané postupne a organizmus netrpí náhlym šokom.

 

 • Kompresné vlny (Compression waves ) - majú výrazný kavitačný efekt, predhrievajú ošetrované tukové tkanivo a posilňujú tak efektivitu disperzných vĺn.

UniForm modul kombinuje rádiofrekvenčnú unipolárnu technológiu s mechanickou masážou podporujúcou odvádzanie splodín do lymfatického riečišťa. Jej unipolárna časť zabezpečuje riadené objemové zvýšenie teploty tkaniva do hĺbky 15-20 mm, redukuje tukové tkanivo a celulitídu, vypína pokožku.

Kombináciou použitia uvedených technológií počas ošetrenia, sa dosahuje výrazne dlhodobejšieho účinku odstránenia tukového tkaniva, bez nežiadúcich poškodení okolitých nervových, spojných tkanív, prípadne cievneho systému.

Hlavné prednosti a funkcionalita systému

 • Nové technológie a ich kombinácia
 • Rýchlosť zákroku a ošetrenie veľkých oblastí
 • Bezbolestné odstránenie tukového tkaniva
 • Neinvazívne odstránenie tukového tkaniva
 • Dlhodobé odstránenie tukového tkaniva
 • Jednoduchá a nízkonákladová technológia
 • Žiadny spotrebný materiál
 • Pohodlie pacienta pri aplikácií, bezbolestná aplikácia
 • Vysoká spoľahlivosť systému a mobilita
 • Vysoká úroveň uspokojenia pacienta
 • Žiadne uzemňovacie ani neutrálne elektródy
 • Možnosť upgrade firmweru
 • Prehľadný veľký dotykový displej
 • Stály vývoj nového príslušenstva zo strany výrobcu - nástavcov
 • Použitie ľubovolnej kombinácie nástavcov a ich automatická detekcia


 

 
   
Súbor nástavcov:
Zostava nástavcov na ošetrenie tela - Body package:
  Nástavec:   Uniform

Celotelová hlavica kombinuje rádiofrekvenčnú unipolárnu technológiu s masážou podporujúcou odvádzanie splodín do lymfatického riečišťa. Jej unipolárna časť zabezpečuje riadené objemové zvýšenie teploty tkaniva do hĺbky 15-20 mm, redukuje tukové tkanivo a celulitídu. Mechanický aplikátor zložený z točiaceho sa prstenca na ktorom sú umiestnenémasážne guľôčky, podporuje cirkuláciu a vykonáva lymfatickú drenáž.

Sofistikovaná stavba nástavca umožňuje najmä:

 • Redukciu celulitídy
 • Tvarovanie telesných partií
 • Zoštíhľovanie stehien
 • Kontrakciu vlákien kolagénu - spevnenie a zvýšenie pružnosti pokožky
 • Objemové zvýšenie teploty zasahuje lipidy - spôsobuje kontrakciu spojivových tkanív
 • Napomáha k zlepšeniu krvnej a lymfatickej cirkulácií
 • Vylepšuje štruktúru pokožky, pokožka má napnutý tvar.
  Nástavec:   Ultrasound
Ultra hlavica je zdroj ultrazvukového žiarenia. Kombinuje dve zdokonalené ultrazvukové technológie
disperzné (lineárne - šíri sa tkanivom lineárne) a kompresné (fokusované - je koncentrované do jedného bodu) vlnenie. Uvedené ultrazvukové vlnenie je frekvenčne v zhode - v rezonancií. Stav keď je zdroj vlnenia naladený na mechanickú frekvenciu tkaniva, nastáva najväčší prenos energie a tým je dosiahnutá vysoká účinnosť. Nakoľko frekvencia je cieľovo zvolená tak, aby dochádzalo len k interakciám s tukovým tkanivom, ostatné okolité tkanivá a orgány ostávajú nedotknuté. Aplikačná plocha elektródy je 6cm2. Miesto aplikácie sa pred zákrokom potrie vrstvou sonogelu.
Zostava nástavcov na ošetrenie tváre - Face package:
  Nástavec:   Uniface

Uvedená hlavica je určená pre použitie v oblasti tváre, kombinuje rádiofrekvenčnú unipolárnu technológiu s masážou podporujúcou odvádzanie splodín do lymfatického riečišťa. Jej unipolárna časť zabezpečuje riadené objemové zvýšenie teploty tkaniva do hĺbky 15-20 mm, redukuje tukové tkanivo a celulitídu. Mechanický aplikátor zložený z točiaceho sa prstenca na ktorom sú umiestnenémasážne guľôčky, podporuje cirkuláciu a vykonáva lymfatickú drenáž. Technické parametre obdobné ako u Uniform hlavice.

 

  Nástavec:   Ultraface

Uvedená hlavica je určená pre použitie v oblasti tváre, kombinuje dve zdokonalené ultrazvukové technológie
disperzné (lineárne - šíri sa tkanivom lineárne) a kompresné (fokusované - je koncentrované do jedného bodu) vlnenie. Uvedené ultrazvukové vlnenie je frekvenčne v zhode - v rezonancií. Stav keď je zdroj vlnenia naladený na mechanickú frekvenciu tkaniva, nastáva najväčší prenos energie a tým je dosiahnutá vysoká účinnosť. Nakoľko frekvencia je cieľovo zvolená tak, aby dochádzalo len k interakciám s tukovým tkanivom, ostatné okolité tkanivá a orgány ostávajú nedotknuté. Miesto aplikácie sa pred zákrokom potrie vrstvou sonogelu.

 

Samostané nástavce na ošetrenie tela a tváre:

  Nástavec:   Unilarge
Unipolárna hlavica zo zväčšenou aplikačnou elektródou pre rýchlejšie ošetrenie rozsiahlych oblastí a plôch brucha, stehien atď.
  Nástavec:   Bipolárny
Bipolárna hlavica je určená k odstraňovaniu a vyhladzovaniu vrások, vypnutiu pokožky na prácu na miestach s nízkou tukovou vrstvou - oblasť tváre atď. Hlavica zohrieva tkanivo do hĺbky maximálne 6mm. Zvyšuje krvnú mikrocirkuláciu, blahodárne pôsobí na detoxikáciu tkaniva a redukciu tukových buniek.
 
Nástavec:
  Monopolárny
Unipolárna hlavica umožňujúca liečbu celulitídy, ošetrenie a tvarovanie problematických telesných partií. Volumetrickým riadeným ohrevom tkaniva do hĺbky 15-20mm, dosahuje redukciu telesného tuku. Zlepšuje lokálny metabolizmus, naštartuje hojenie porúch podkožných vlákien, redukuje opuchy systémom vyplavovania a odvodnenia zadržovaných tekutín a toxínov v tele do lymfatického riečišťa tela.
  Nástavec:   RF mikroplazma  
Unipolárny aplikátor RF systému Accent XL dodáva vysokofrekvenčnú riadenú energiu do aplikátora vybaveného mikrokovýstupkami, ktoré sú usporiadane do mriežky. Po aplikovaní RF energie, sa na pokožke vytvárajú mikroperforácie zo zónami poškodeného tkaniva striedajúce sa s nepoškodeným tkanivom. Dochádza k stimulácií hojenia, následného rastu nového tkaniva a regenerácií kolagénu. Efekt je podobný ako u frakčného lasera s tepelným účinkom, rozsahom je obdobný a porovnateľný s CO2 laserom.
  Nástavec:   Periorbital  
Hlavica využíva unipoárnu RF technológiu na odstránenie vrások a vypnutie pokožky v periorbitálnej časti tváre. Je ergonomicky tvarovaná, ultraľahká úspešne zvládne aj najproblematickejšie a bežnou technológiou nedostupné oblasti okolo očí.